Norsk tillsynsmyndighet beordrar Kindred att dra sig tillbaka eller att betala böter

Den norska spelmyndigheten har beordrat Unibet-operatören Kindred att sluta erbjuda olagligt spel i landet och hotar med böter på 1,2 miljoner norska kronor (99 447 pund/ 118 649 euro) per dag om verksamheten fortsätter.

Myndigheten lovade att fortsätta böterna, om nödvändigt, tills beloppet motsvarar Kindreds årliga bruttovinst från landet, som uppskattas till 437 miljoner norska kronor.

Böterna kommer att börja gälla två veckor efter det att myndigheten har fattat beslut om huruvida de ska verkställas,

I april 2019 utfärdade myndigheten ett föreläggande mot Kindreds dotterbolag Trannel International, genom vilket Unibet bedriver verksamhet, för att hindra det från att erbjuda spel i Norge utan licens.

Detta överklagades till kulturdepartementet och Lotteriinspektionens styrelse, men överklagandet bifölls inte.

Då noterade tillsynsmyndigheten att sajterna kan ses på norska, med insättningar och bonusar i norsk valuta, och påpekade att Kindred erbjuder norsktalande kundsupport. Dessutom marknadsförde företaget sina erbjudanden genom tv-reklam som sändes i Norge – men som sändes på satellitkanaler baserade i andra länder – och använde norska ambassadörer, norska pressmeddelandetjänster och norska kanaler i sociala medier.

Under överklagandeprocessen begärde Trannel att Oslo tingsrätt skulle bedöma beslutet att förbjuda Unibet att bedriva verksamhet i Norge. Målet kommer att behandlas i Oslo tingsrätt i maj 2022.

”När ett spelföretag som bedriver olaglig verksamhet i Norge kan tjäna 437 miljoner norska kronor på sin olagliga verksamhet inom ett år är vi skyldiga det norska folket att göra vad vi kan för att stoppa den olagliga verksamheten”, säger Atle Hamar, direktör för den norska spelmyndigheten.

”Det illegala spelutbudet har ännu inte upphört. Vi tar det på allvar. Därför varnar myndigheten för att den nu kommer att fatta beslut om tvångsböter om Trannel inte slutar erbjuda olagligt spel i Norge.”

Böterna kommer att upphävas om Trannel lämnar in ett förslag om hur företaget planerar att sluta erbjuda olagligt spel i Norge.