Den danska tillsynsmyndigheten lägger till nya regler om öppenhet i riktlinjerna för marknadsföring

Danmarks nationella tillsynsmyndighet Spillemyndigheden har uppdaterat riktlinjerna för marknadsföring och främjande av vissa spelprodukter genom att öka mängden information som operatörerna måste ge om vinstchanser.

Vägledningen om operatörernas skyldighet att tillhandahålla information vid marknadsföring av spel har uppdaterats med särskilt fokus på marknadsföring av landbaserade spel och spelautomater i spelhallar och restauranger.

Ett nytt avsnitt om vinstchanser vid spelautomater har också lagts till i vägledningen eftersom tillsynsmyndigheten vill uppmärksamma hur licensinnehavaren är ansvarig för att se till att marknadsföringsmaterialet är i enlighet med gällande lagstiftning och praxis.

”Detta innebär att Spillemyndigheden kommer att betrakta det som en överträdelse av lagen om det finns marknadsföringsmaterial tillgängligt för konsumenter som inte uppfyller informationsskyldigheten eller andra skyldigheter”, sade tillsynsmyndigheten.

Den andra uppdateringen gällde vägledning om kampanjer och definitionen av vissa erbjudanden, t.ex. extra vinstchanser, turneringar och rankningar samt lotterier.

Denna uppdatering, sade tillsynsmyndigheten, kommer också att innebära en ändring av praxis för att beräkna värdet av kampanjdragningar. Spillemyndigheden tillade att den avgörande faktorn i framtiden kommer att vara hur många konsumenter som operatören uppskattar kommer att delta i dragningen.

”Uppdateringen har gjorts på grundval av Spillemyndighetens bedömningar i sitt pågående arbete med att övervaka marknadsföringen av spel som erbjuds i Danmark”, sade tillsynsmyndigheten.

”Spillemyndigheden uppmuntrar licensinnehavare att fortlöpande utvärdera efterlevnaden av dansk lagstiftning i samband med marknadsföring och säljfrämjande åtgärder.”